В2.2

90 уч. ч.

Вторник и четвъртък

18:30-21:00

От 3.10 до 21.12.2023

580 лв.

КОМБИНИРАН КУРС: ОНЛАЙН И ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ