B1

Ниво B1 «Cruzo el umbral del idioma» B1.1 90 уч. ч.  Вторник и четвъртък 18:30-21:00 От 11.01 до 2.04.2024   Цена: 580 лв * Всички присъствени курсове се провеждат, съобразно действащите в страната здравни разпоредби. В случай, че държавните органи издадат...